IJsselmoves Nr. 4

Over ons

IJsselmoves is het magazine dat je meevoert langs allerlei boeiende initiatieven in de IJsselregio. Dat jou net als bij een wandeling inspiratie en nieuwe energie geeft. Niet eenzijdig business-2-business. Maar breed van mens tot mens. Want elke ondernemer is een mens.

IJsselmoves belicht ondernemen breed: vastgoed, zorg, cultuur, agrifood, energie, onderwijs, vrije tijd, diensten, publieke werken, finance en grondstoffen… Zolang het maar het verhaal is van denkers, doeners, duwers en durvers.
IJsselmoves zet duurzaam, mvo, circulair, regionomie en milieu daarbij centraal.

Oplage van de hardcopy
Oplage van de hardcopy is 10.000 stuks / / Het magazine verschijnt 3x per jaar in de maanden februari, juni en oktober. Bij verschijnen van het magazine krijgt de website ook een update.

Uitgever/hoofdredactie
Floris Slotemaker / / check het interview met mij interview/FlorisSlotemaker

Eindredactie
Emy Vesseur

Ontwerp en vormgeving
Buro eigenz.nl | interactief ontwerp - Deventer

Verspreiding
Duurzaam bezorgd door de fietskoeriers van Cycloon Post & Fietskoeriers naar 500 pick-up plekken in de IJsselvallei. Buiten de grote steden door DHL.

Redactieadres
IJsselmoves-redacti/ / Plantsoenstraat 8 / / 7411 HT Deventer / / 0570 642 897 / / www.ijsselmoves.nl / / redactie@ijsselmoves.nl

Privacy
IJsselmoves vraagt in enkele gevallen om uw persoonsgegevens. Of die heeft u vrijwillig afgestaan zoals bij mailcontact.

Wilt u weten hoe IJsselmoves met uw persoonsgegevens omgaat? Lees dan onze privacyverklaring op deze website. www.ijsselmoves.nl/privacyverklaring

Drukker magazine
SMG groep - Hasselt // Het magazine is 100% klimaat-neutraal gedrukt. De CO2-uitstoot wordt gecompenseerd door de Climate Neutral Group [CNG]. Lees meer hierover op link.
Het gebruikte papier uncoated ongestreken houtvrij offset papier valt onder het FSC keurmerk.           

Copyright 2018 - Het auteursrecht van dit magazine/deze website berust bij IJsselmoves. De tekst mag niet commercieel gebruikt worden, aan derden worden doorverkocht of in licentie worden gegeven zonder toestemming van IJsselmoves.

Het auteursrecht van de afbeeldingen berust bij de personen of organisaties die bij de afbeeldingen zijn vermeld. Deze rechten zijn niet vrijgegeven: onder dezelfde voorwaarden als de teksten. Toestemming voor gebruik van afbeeldingen moet derhalve steeds gevraagd worden aan de rechthebbende.

Bij de keuze van het tekst en beeldmateriaal is zoveel mogelijk getracht de daarop rustende auteursrechten te honoreren of te ontzien. Wie meent auteursrechtelijke aanspraken te kunnen maken, wordt verzocht contact te zoeken met de uitgever.

Aan de inhoud van dit magazine kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en aandacht die besteed is aan de inhoud en samenstelling, is het mogelijk dat informatie in dit blad onvolledig of onjuist is.

IJselmoves aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele schade, materieel noch immaterieel, die ontstaan is als gevolg van: het gebruik van informatie uit de artikelen en de meningen, zienswijzen en standpunten die daarin worden gepresenteerd.

Thema’s

  • Bouw Wonen | Bouwen | Utiliteit
  • New world Circulair | MVO | Duurzaam
  • Overheid Stad | Dorp | Bestuur
  • Relax Vrijetijd | Cultuur | Natuur | Sport
  • Zaken Ondernemen van advies tot zorg
  • AGRI Food | Agrarisch
  • Onderwijs Middelbaar | Hoger

Voorgaande edities

NR0219 – 2019
NR0119 – 2019
NR0118 – 2018

Animatie video

Top