Alles uit de kast voor een aantrekkelijke regio langs de A1

2019 - NR 0219 Interview: Ingrid van Bergenhenegouwen
miljoen bomen
miljoen
miljoen bomen
Read Carefully
Delen
FacebookLinkedInEmail

Mogen het er één miljoen zijn?

1 miljoen bomen in een brede zone langs de A1 in de Stedendriehoek…
Voorst – de groenste gemeente van Nederland – wil wel!

Hij is inwoner en wethouder van hét groene hart van de Stedendriehoek, de gemeente Voorst, Arjen Lagerweij. Hij heeft het idee A1miljoen bomen gelanceerd. Natuurlijk komt dat niet uit de lucht vallen. “Het echte plan en de uitwerking komen nog, maar dat we met z’n allen iets moeten gaan doen, dat is voor ons duidelijk!” Met de senior groenman van de gemeente Voorst (adviseur groen, natuur en landschap) Ben Roeterd gaat hij straks concrete stappen zetten. ‘Groen’ is al langere tijd een belangrijk thema in de gemeente Voorst. Het afgelopen jaar is Voorst tot groenste gemeente van Nederland uitgeroepen!

Waarom 1 miljoen? “Het moet echt ergens over gaan. De A1 wordt verbreed en dat doet de overheid voor ons allemaal. Zodat we veel minder in de file staan en het verkeer beter doorstroomt. Een grootschalig project, daar mag volgens mij best iets groots tegenover staan.” Lagerweij is overduidelijk, er moet gehandeld worden.

Samen kansen benutten

“De meeste mensen beschouwen de wereld als maakbaar. We denken dat we alles naar onze hand kunnen zetten. Maar voor de elektrische auto of de zonnepanelen op het dak kappen we gerust een of meer bomen. Nu de verbreding van de A1 gaat beginnen is dit het moment om actie te ondernemen. Wij zien hier een kans om het landschap in onze regio te verstevigen voor plant en dier… en voor de mens natuurlijk!”

“Groot aanpakken kan alleen maar als je het samen doet met partners. We denken aan het provinciaal bestuur, Rijkswaterstaat, de waterschappen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en ieder die zich hierbij wil aansluiten. De Cleantech-organisatie is al enthousiast. We trekken er zeker tien jaar voor uit. Het planten van 1 miljoen bomen is hard werken. Heel gaaf om dit initiatief in onze gemeente te starten.”

‘Als we grote stappen willen zetten, hebben we ook een breed draagvlak nodig van grotere én kleinere organisaties. Die kleintjes zijn net zo belangrijk!’

A1 in geuren en kleuren

Lagerweij vervolgt: “Dit idee gezamenlijk met anderen omzetten in een werkbaar plan, vraagt om creativiteit en anders kijken. Waar mogelijk is het natuurlijk goed om de oorspronkelijke landschappelijke structuren te behouden of opnieuw vorm te geven. Duurzaamheid en groenontwikkeling kunnen hand in hand gaan. De betrokkenheid van waterschappen en natuurorganisaties in de regio zou mooi zijn. Samen kunnen we kansen benutten en een beweging op gang brengen.” 1 miljoen bomen nemen deze mannen niet al te letterlijk. Het kunnen ook heggen, struiken en planten zijn. Hoe gaan de taluds er langs de A1 straks uitzien? Ben Roeterd: “Stel je eens voor: bes- en bloemdragende beplanting. Hartstikke goed voor de teruglopende populatie insecten. Maar dat niet alleen, ook de automobilisten op de A1 worden er blij van.”

Zeker weten… samenwerken?

De alarmerende berichten over de teruglopende aantallen bijen, de verdroging van de landbouwgronden en de hittestress in de stedelijke gebieden. Het is logisch dat ook de uitbreiding van asfalt in het mooie oosten voor reacties zorgt. Voor Lagerweij draait het om bewustwording. “We zijn op een punt gekomen dat we met elkaar moeten besluiten een andere kant op te gaan.” Maar samen optrekken bij de invulling en vormgeving van een 1miljoenbomenplan betekent veel afstemmen en overleggen om het plan te realiseren. Lagerweij is optimistisch. “We zullen het niet altijd eens zijn over wat er precies waar moet komen. Of hoe vaak we een slootkant of talud zullen maaien. Daar is uit te komen als je er allemaal in gelooft.”

Boeren, burgers en buitenlui

Ben Roeterd is net zo gedreven en een man met veel kennis. “Landschappelijk is er in het kader van Ruimte voor de Rivier al heel veel veranderd. Daar gaan we niet aan tornen natuurlijk. Maar daar waar ruimte is kijken we in het achterland van de A1 naar het aanleggen van heggen zoals ze in het oorspronkelijk landschap voorkwamen. De biodiversiteit, de soortenrijkdom is een belangrijk aspect.” Lagerweij en Roeterd zijn positief omdat ze bij de voorbereidingen voor de prijsvraag ‘Entente Florale 2018’ gemerkt hebben dat je in deze tijd zeker een appèl kunt doen op de bevolking. In de regio zijn heel wat landgoederen; er komen steeds meer agrarische bedrijven vrij en de bevolking wordt zich steeds meer bewust van de leefomgeving.

]“We hebben het vorig jaar gezien bij de voorbereiding van de prijsvraag en zien het op dit moment ook in Nijbroek. Project Polder Nijbroek spreekt mensen uit alle lagen van de bevolking aan.” Het dorp is in de 14e eeuw ingepolderd. Door de inwoners kennis te laten maken met de lange historie zie je dat ze steeds meer persoonlijk betrokken raken. “Nu gaan de gesprekken over de natuur en het beschermen van weidevogels, neerzetten van heggen en meer, echt leuk!”

‘Het planten van 1 miljoen bomen is hard werken.’

Rattenvanger…?

Hoe gaat Voorst dit idee concreet maken? Lagerweij trapt af. “Campagne voeren en in gesprek gaan met partners, eerst in bestaande overlegorganen. Mensen bewust maken van hun leefomgeving. Als een soort Rattenvanger van Hamelen. Door mensen mee te nemen en hen te laten zien wat het voor hen betekent als we die 1 miljoen gaan halen. Maar ook door te faciliteren waar mogelijk. Als we grote stappen willen zetten, hebben we ook een breed draagvlak nodig van grotere én kleinere organisaties. Die kleintjes zijn net zo belangrijk!” Roeterd vult aan: “Overheden moeten wel het voortouw nemen. Het mooist is als de mindset van mensen zo verandert dat ze bepaalde ongemakken voor lief gaan nemen, want die zijn er natuurlijk ook. Het gaat niet over morgen maar over hoe onze omgeving er jaren verder uit komt te zien. Landschappelijk streven we naar een 8.”

Lagerweij ziet het om zich heen gebeuren. “Mensen zijn toegewijd met hun tuintjes. Het nette ‘wat vinden de buren’ in de dorpen en steden mag er van mij wel een beetje af.” Meer ruimte voor groen in de voor- en achtertuin is al een tijdje actueel ook vanwege de afvoer van regenwater. “Voorst is al concreet bezig om via actie Steenbreek de M2 bestrating terug te brengen! Maar voor alles is het leuk om te zien dat mensen zelf in actie komen.”

Lagerweij besluit: “1 miljoen bomen brengt de bewustwording op gang. Dat zijn er zóveel… dan gaat er een lampje branden in ieders hoofd.”

Gemeente Voorst  >> www.voorst.nl >> 0571 279 911

Delen
FacebookLinkedInEmail

Thema’s

  • Bouw Wonen | Bouwen | Utiliteit
  • New world Circulair | MVO | Duurzaam
  • Overheid Stad | Dorp | Bestuur
  • Relax Vrijetijd | Cultuur | Natuur | Sport
  • Zaken Ondernemen van advies tot zorg
  • AGRI Food | Agrarisch
  • Onderwijs Middelbaar | Hoger

Voorgaande edities

NR0219 – 2019
NR0119 – 2019
NR0118 – 2018

Animatie video

Top