Swingend het leven vieren

2019 - NR 0219 tekst: Humanitas - beeld: Joanne Kamphuis
Humanitas
Delen
FacebookLinkedInEmail

Woon-en zorgcentrum Humanitas Deventer, een bijzonder huis

De zaal loopt langzaam vol. Zowel letterlijk als figuurlijk. Ze komen vanaf hun kamer, hun afdeling of van buiten. En allemaal maken ze zich op voor een middagje uit.

zelfstandig woonzorgcentrum

Humanitas is een zelfstandig woonzorgcentrum in de Deventer wijk Keizerslanden voornamelijk voor senioren met een behoefte aan ondersteuning op gebied van wonen, welzijn en zorg. Samen zorgen wij ervoor dat mensen zichzelf kunnen zijn in een huiselijke woonomgeving. Maar in het huis wonen ook anderen dan senioren. Zo was Humanitas het eerste huis in Nederland waar woonstudenten hun intrek namen. Inmiddels wonen er zes studenten. En die wonen er gratis met als tegenprestatie dat ze omkijken naar hun buren, dat ze hun helpen bij de instelling van bijvoorbeeld de tv of de IPad en activiteiten organiseren.

Bovendien wonen er ook mensen met een verstandelijke beperking en werken er jongeren met een (aangeboren) handicap binnen Humanitas. Een aantal jongeren waren ongelukkig met de woonvorm waarin ze zaten. In de naast ons huis gelegen flat (Adelbold) worden deze jongeren gehuisvest. Ze hebben de beschikking over een eigen flat, regelen hun huishouden, betalen hun huur en kunnen voor vragen en steun altijd terecht bij Humanitas.

Binnen Humanitas gaat het leven door, het creëert een herkenbare woonomgeving waarbij de begrippen welzijn en welbevinden centraal staan. Dit draagt bij aan een verhoogde kwaliteit van leven en daarmee aan een gezellig woon- en leefklimaat.Ook is Humanitas met al haar functies en mogelijkheden ‘een goede buur’ voor de wijkbewoners. En daarbinnen past ook heel goed Artius, cultuurpodium Keizerslanden.

cultureel programma

Twee jaar geleden zijn we begonnen met het aanbieden van een volwaardig cultureel programma. Voor onze eigen bewoners, maar nadrukkelijk ook voor alle andere bewoners van de wijk Keizerslanden. Ook bij hen valt maandelijks de programmafolder in de brievenbus met minimaal acht activiteiten per maand. Lezingen, films, theater en vooral ook veel muziek. Van oud-Hollands tot klassiek en van jazz tot rock & roll. Voor elk wat wils.

Steeds meer mensen vinden het fijn om in de directe omgeving van kunst en cultuur te kunnen genieten. Ontspanning, afleiding maar ook zeker inspiratie lekker dichtbij huis. In die behoefte voorziet Artius. Onbedoeld, maar als een mooi neveneffect fungeren we ook steeds meer als een podium voor de amateurkunsten uit Deventer en omgeving.

En zo is een Artius een begrip aan het worden door het aanbieden van een volwaardig, veelzijdig en kwalitatief goed cultureel programma voor alle bewoners van Keizerslanden en omgeving. Door ook op deze manier een goede buur te zijn, een open huis (voor bewoners, familie, wijkgenoten en artiesten). Door een huis te zijn waar het leven gevierd wordt.

Artius — Cultuurpodium Keizerslanden
Radboudlaan 1 Deventer >> Fb: @ArtiusKeizerslanden >> artius@humanitasdeventer.nl

Delen
FacebookLinkedInEmail
Delen via
FacebookLinkedInEmail

Thema’s

  • Bouw Wonen | Bouwen | Utiliteit
  • New world Circulair | MVO | Duurzaam
  • Overheid Stad | Dorp | Bestuur
  • Relax Vrijetijd | Cultuur | Natuur | Sport
  • Zaken Ondernemen van advies tot zorg
  • AGRI Food | Agrarisch
  • Onderwijs Middelbaar | Hoger

Voorgaande edities

NR0219 – 2019
NR0119 – 2019
NR0118 – 2018

Animatie video

Top