Groene energie

2019 - NR 0119 redactie: IJsselMoves - foto impressie: Bouwkeurgroep Vorden
Energie Coöperatie Vorden
Delen
FacebookLinkedInEmail

Voor iedereen in Vorden en omgeving!

Energie Coöperatie Vorden is opgericht om een bijdrage te leveren aan de energie doelstelling van de gemeente Bronckhorst: energieneutraal in 2030. Te realiseren door energiebesparing, lokale duurzame energieopwekking en mobiliteit.

Om te beginnen hebben we gekozen voor installaties met zonnepanelen binnen de postcoderoos 7251 met de daaraan gekoppelde teruggave van de energiebelasting. In een later stadium zullen we ons ook bezighouden met windenergie, andere vormen van duurzame energieopwekking en mobiliteit.

Ons uitgangspunt daarbij is dat alle inwoners van Vorden daaraan mee moeten kunnen doen. Zowel mensen met een smalle beurs, bewoners van een huurhuis of een huis met een dak dat niet geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen. In onze communicatie zullen we met name ook deze groep motiveren deel te nemen aan de activiteiten van de coöperatie.

Om die reden hebben we gekozen voor een model waarbij de leden van de coöperatie niet zelf hoeven te investeren. Maar slechts een eenmalige bijdrage leveren op basis van hun elektriciteitsverbruik van 1 cent per kWh op jaarbasis. Daarna krijgen die leden gedurende 15 jaar een korting op de energiebelasting, ook weer gebaseerd op hun elektriciteitsverbruik.

Op die manier hopen we niet alleen onze doelstelling te realiseren, maar ook om zoveel mogelijk inwoners van Vorden te betrekken bij de energietransitie. En om te voorkomen dat er rond dit onderwerp een nieuwe tweedeling in de samenleving gaat ontstaan.

Daarbij maken we, waar mogelijk, gebruik van lokale/regionale installateurs en leveranciers. Op die manier leveren we ook een bijdrage aan de lokale/regionale werkgelegenheid. People, Planet en Profit zijn daarbij de uitgangspunten. Energie Coöperatie Vorden streeft ernaar zijn activiteiten zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Samen met gemeente Bronckhorst, provincie Gelderland en Bank Nederlandse Gemeenten. www.energiecooperatievorden.nl

Wie wil dat nu niet?

Delen
FacebookLinkedInEmail
Delen via
FacebookLinkedInEmail

Thema’s

  • Bouw Wonen | Bouwen | Utiliteit
  • New world Circulair | MVO | Duurzaam
  • Overheid Stad | Dorp | Bestuur
  • Relax Vrijetijd | Cultuur | Natuur | Sport
  • Zaken Ondernemen van advies tot zorg
  • AGRI Food | Agrarisch
  • Onderwijs Middelbaar | Hoger

Voorgaande edities

NR0219 – 2019
NR0119 – 2019
NR0118 – 2018

Animatie video

Top