Delen
FacebookLinkedInEmail

In het voorwoord had ik het over mijn habitat, de IJsselvallei. Hier wonen niet minder dan 1 miljoen mensen. Er is hoogwaardig onderwijs, volop natuur, goede zorg, topziekenhuizen, cultuur en natuurlijk ook werkgelegenheid.

Want ondernemers vestigen zich echt niet in een regio zonder goed onderwijs voor hun kinderen en kwaliteiten als cultuur, natuur en meer. Trouwens niemand toch? Daarom is de IJsselvallei zo’n aantrekkelijke regio.

Is hier dan alles oké? Nou, het kan op een aantal punten beter, echt beter. In de IJsselvallei denken we soms te klein, zijn we te weinig trots en ons onvoldoende bewust van ons IJssel-dna. Dat dna is al eeuwenoud. Denk maar aan de Hanze. Maar het is allemaal wat weggeëbd.

Daar mogen we anno nu wel meer aandacht aan geven. Op mijn tochten door de IJsselvallei kom ik ze tegen: grenzen, invloedsferen, bestuurslagen, provincies, dorpen en steden, area’s, mkb-verenigingen en regio’s… heggetjes om tuintjes, elk met hun eigen domeintje van enkele duizenden tot misschien 100.000-plus mensen.

Maar ieder apart zijn we geen of nauwelijks partij in het grote krachtenspel. Denk bijvoorbeeld eens aan al die studenten in de IJsselvallei. Blijven die? Neen zij trekken massaal weg. Al decennia. Er wordt al jaren over gepraat in groepjes, clubjes, raden, besturen. Zelf zat ik ooit ook in zo’n groepje. ‘Men’ weet ervan…

Het is nu tijd voor actie. Daarom werken we met IJsselmoves bottom-up aan het IJssel-dna. Gelukkig zijn er in die zin ook positieve bewegingen. Zo wordt er weer geïnvesteerd in de rivier als verbindingsader. Kampen krijgt een zeehaven aan de IJsselmonding met werk voor misschien wel 2000 mensen. Zwolle en Deventer investeren in containerterminals. En in Doesburg is al jaren met containers in de weer. Je wilt niet weten hoeveel vrachtwagenbewegingen zo bespaard worden met vervoer over water. Johannes van Raalte van 3PLogistics Zutphen vertelt verder in dit magazine hoe diezelfde containers zijn bedrijf in flexibele warehousing voeden.

Kortom laten we groter denken, meer verbinden, samen optrekken en investeren in het IJssel-dna.

Delen
FacebookLinkedInEmail
Delen via
FacebookLinkedInEmail